"Kulturna baština i zloupotreba u političke i ideološke svrhe", Ohrid, Makedonija (jul, 2007), Mreža za nasleđe jugoistočne Evrope, sastanak i javna debata održana u Skoplju i Ohridu od 2.do 4. jula 2007. Prihvaćen je zaključak da se u Mrežu uključe predstavnici NVO sektora iz Hrvatske, Bugarske i Rumunije.