Baština znači identitet!

VIZIJA
Kulturna baština kao veza između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i resurs održivog razvoja zajednice na svim nivoima.

MISIJA
Podsticanje multidisciplinarnih aktivnosti radi skretanja pažnje stručnjaka i javnosti na baštinu kroz razmenu mišljenja, iskustava i primere dobre prakse, a u cilju zaštite, obnove i promovisanja baštine kao razvojnog resursa za dobrobit svih građana.

SUBURBIUM je osnovan 2002. godine u Petrovaradinu, u Podgrađu (Donji grad) Petrovaradinske tvrđave (Gornji grad) što je jedinstveni kompleks iz 18. veka na obali Dunava i jedna od nekoliko tvrđava – zvezda u Evropi. SUBURBIUM su osnovali istoričari, istoričari umetnosti, arhitekti, konzervatori, novinari, fotografi, pisci, prevodioci, sociolozi, ekonomisti.. Član je Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope (SEE Heritage Network) i Evrope Nostra Srbije.