Deveti sastanak Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope održan je u Tirani, Albanija, od 12- 14. jula 2011. Analizirane su prethodne aktivnosti i mogućnosti za zajedničke projekte i razvoj. Predstavnik TACSO (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) je prezentovao rad organizacije u regiji zapadnog Balkana, glavne projekte i mogućnosti finansiranja za organizacije civilnog društva u IPA zemljama (predpristupna pomoć EU). Održana je i rasprava o temi "Ilegalna trgovina umetničkim predmetima, slučaj Albanije", a učesnici su posetili itorijsko mesto Kruja u blizini Tirane.