Suburbium na 17. Festivala uličnih svirača (1 – 3. septembra 2017) u Podgrađu petrovaradinske tvrđave.

Na 2. Konferenciji „Saobraćaj u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave / Od lokalnog ka regionalnom“ koju je organizovao Suburbium učesnici su bili iz Srbije i Mađarske.

Teme i učesnici:   Katarina Maksimov, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada: Uzroci i posledice saobraćajnih rešenja –  praksa i iskustvo konzervatora Aleksandar Stanojlović, Pančevo Jugocikling kampanja: Saobraćajno nasleđe Petrovaradinske tvrđave – aktivni, napušteni i reaktivirani koridori  Vuk Bogdanović, Novi Sad, FTN, Departman za saobraćajno inženjerstvo :Mostovi Novog Sada – Saobraćaj na obalama Dunava Miodrag Đukić Dugi, Novi Sad,Vojvođansko društvo za železnicu: Saobraćaj u Petrovaradinskoj tvrđavi / Prošlost, sadašnjost, budućnost Gordana Karović, podvodni arheolog, Muzej nauke i tehnike, Beograd: Na Dunavu ispod Petrovaradinske tvrđave – plovidba kroz vekove  Šandor Palfi,  Budimpešta, Univerzitet tehnologije i ekonomije, Urbani konflikti baštine i saobraćaja (primer saobraćaja u Budimpešti na obali Dunavu) Darko Reba, Marina Carević, Ranka Medenica Novi Sad, FTN, Departman za arhitekturu i urbanizam: Dunav kao potencijal za mala naselja sa velikim pričama – oblast Vahau, Austrija Majda Sikošek, istoričarka umetnosti, Beograd, Blog Lepota života: Homo viator – Gradić i slična mesta