Predstavnik SUBURBIUMA je bio je učesnik studijskog putovanja u Brisel od 29. marta do 1. aprila 2011. Tema je bila "Doprinos civilnog društva zaštiti kulturne baštine". Bilo je 35 učesnika iz zemalja zapadnog Balkana, Turske i Islanda.Ovo je projekat P2P koji je za Srbiju organizovala kancelarija TACSO.