Mreža za nasleđe jugoistočne Evrope, Rijeka, Hrvatska, održala je 8. sastanak 25. aprila 2010. To je bio prvi sastanak pošto je Mreža formalizovala postojanje kao nevladina organizacija sa sedištem u Kotoru i zvaničnim nazivom Mreža za nasleđe jugoistočne Evrope (South East European (SEE) Heritage network). Tema ovog skupa koji je održan istovremeno sa 4. Konferencijom o industrijskoj baštini bila je "Rijeka i baština brodogradnje: juče, danas, sutra". Sastanak je organizovala NVO Pro torpedo iz Rijeke u saradnji sa članicama Mreže.