6. Sastanak Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope, Prizren, Kosovo, 23/ 26. januar 2009. Domaćin je bila NVO EC Ma Ndryshe, tema "Kulturni turizam i razvoj lokalne ekonomije". Članice su naglasile značaj jačanja prekogranične saradnje kroz zajedničke aktivnosti koje bi se mogle realizovati pod okriljem Mreže, stvarajući na taj način osnovu za buduće projekte u oblasti kulturnog nasleđa. Na radionicama se razgovaralo o kulturnom turizmu kao zajedničkoj mogućnosti i potrebi za lokalni razvoj u gradovima i ruralnim oblastima jugoistočne Evrope.