"Kulturna baština u turističkoj ponudi kao sredstvo održivog razvoja", Berat, (Albanija), jun 2008, Konferencija Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope. Članovi su se složili da formalizuju mrežu, da se registruju i da sedište bude u Kotoru, u Crnoj Gori, kako bi Mreža nastavila misiju zaštite, obnove i promociju baštine jugoistočne Evrope. Tema Konferencije je prezentovana kroz izlaganja članica Mreže o situaciji u njihovim državama, a dopunjena je predavanjima direktora Butrint fondacije Ričarda Hodžsa i profesora sa Univerziteta u Pensilvaniji Franka Materoa.