„Ženska večera“ - Jana Bančić -Mihić, Zorana Đaković (keramika) i Romana Knežević (nakit), izložba u kafe galeriji „Dublin“.