U Arhivu Vojvodine u Novom Sadu promovisana je knjiga „Petrovaradinski komunitet 1702 – 1849“, autora Slobodan Radovanović (2006. godina)