U knjizi „Zaboravljeni grad – Donji grad Petrovaradinske tvrđave“ objavljena je zbirka fotografija Podgrađa autora Stevana Lazukića i eseja o Gradiću pisanih za ovu knjigu. Pisci su Laslo Vegel, Siniša Jokić, Franja Petrinović, Ljiljana Jokić Kaspar, Mihal Ramač, Sava Damjanov, Ranko Radović, Dubravka Đukanović, Vladimir Mitrović. Knjiga je imala tri izdanja, na srpskom/engleskom, francuskom, mađarsko/nemačkom jeziku.