Arhitekta Ranko Radović podržao je osnivanje SUBURBIUMA i pomogao u organizovanju prva dva okrugla stola u Podgrađu  pod zajedničkim nazivom “Buđenje Podgrađa”. Prva tribina bila je „Ka urbanoj slici Podgrađa“, a druga „Novi pogled na urbanu tradiciju“. Učestvovali su arhutekti sa Departmana za arhitekturu i urbanizam Novosadskog univerziteta, arhitekte konzervatori iz Gradskog i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, pisci, slikari, istoričari, novinari.