Cilj: afirmacija urbanog vojvođanskog miljea kroz prikazivanje nekoliko postojećih pešačkih zona i predstavljanja ideja za njihovo unapređivanje uvođenjem novih sadržaja ili osnaživanje onih koji predstavljaju baštinu, a zaboravljeni su. Primeri u četiri grada – Subotici, Beloj Crkvi, Pančevu i Petrovaradinu kroz uporednu analizu urbanističkih i kulturnih ostvarenja kod nas i u evropskim gradovima sličnog nasleđa kao moguća ostvarenja kod nas. Takođe podsećanje na generalne istorijske elemente nastanka, na savremene intervencije u pešačkim zonama...
Ukazali smo da večna potreba čoveka za prisustvom u javnom, otvorenom prostoru može bitim ostvarena u urbanizovanim pešačkim zonama, uz osmišljene kulturne sadržaje primerene svim starosnim i obrazovnim kategorijama stanovništva. Tako je od antičkih vremena i grčke agore, preko govornice u londonskom Hajd parku, do trgova – to su prostori koji podstiču slobodu kretanja, komunikaciju i izražavanje javnog mišljenja, što generalno doprinosi građenju demokratskog, otvorenog društva.
Učesnike je pozdravila direktorka Muzeja Vojvodine dr Agneš Ozer, a Konferenciji je prisustvovao i podpredsednik Vlade Vojvodine, sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić (Projekat je podržao ovaj Sekretarijat).
Uvodna izlaganja:
Dr Viktorija Aladžić, docentkinja na Građevinskom fakultetu u Subotici - Secesija u pešačkoj zoni Subotice
Ivana Ristić Huber, etnološkinja/antropološkinja, Bela Crkva – Korzo u Beloj Crkvi
Bojana Karavidić, politikološkinja - Podgrađe Petrovaradinske tvrđave –buđenje pešačkog Gradića“
dia Aleksandar Stanojlović, Pančevo - Sličnosti i razlike u pešačkim zonama gradova Vojvodine
Dr Darko Reba, vanredni prof. FTN u Novom Sadu – Prizemlja objekata kao energija za pešačka kretanja
Prof dr Dušan Marinković, sociolog - Pravo na grad
Mr IvanaVolić, nezavisna istraživačica u turizmu i kulturi - Planiranje zasnovano na kulturi – interdisciplinarnost u kreiranju duha grada“

Tom prilikom promovisan je Kalendar za 2014. sa fotografijama četiri grada , autorka Kaća Lazukić Ljubinković).