Nepokretno nasleđe u Srbiji
Od juna do decembra 2016. godine u formi eseja/stripa/akvarela predstavili smo delove nepokretnog nasleđa u Srbiji, ili našeg nasleđa u drugim državama. Tekstovi su dopunjeni autorskim fotografijama, crtežima i drugim ilustracijama. Teme se odnose na aktivnosti iz zaštite i revitalizacije starih gradskih jezgara, obnove zaštićenih zona/industrijske baštine, prezentacije naše graditeljske baštine iz različitih epoha u Srbiji/drugim državama, aktivnosti institucija kulture u javnom prostoru. Autori projekta: Aleksandar Stanojlović/Bojana Karavidić.
Teme:
Dr Dubravka Đukanović: Kulturno nasleđe i urbana kultura
Dr Viktorija Aladžić: Raskošna arhitektura – Ferenc Rajhl
Bojan Kojičić: Velikobečkerečka štedionica, obnova
Prof. dr Jelena Erdeljan: Stećci – otkrivanje zaboravljene baštine
Prof. dr Ivan Stevović: Romantičarska obnova nacionalne umetnosti
Prof. dr Vladimir Stojanović: Odžaci / Industrijsko nasleđe
Tanja Damljanović Conley: Revitalizujmo zaštitu
Julka Kuzmanović Cvetković: Pločnik / kako (d)oživeti neolit?
Bojan Kojičić: Arhitektura secesije u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu)
Tamara Tasić: Industrijsko nasleđe – procesi kao osnov rehabilitacije
Prof. dr Ivan Stevović: Sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije
Dr Viktorija Aladžić: Arhitekti Komor i Jakab / Subotička arhitektura
Aleksandar Zograf: Subotička secesija u stripu
Zlatko Uzelac: Barokni grad – tvrđava Pančevo
Julka Kuzmanović Cvetković: Prokuplje / Brdo Hisar kao tajna
Marina Pavlović: Skulpture kao toponimi Beograda – Ivan Meštrović
Dr.Viktorija Aladžić: Najveći subotički graditelj – Titus Mačković
Prof. dr Ivan Stevović: Graditeljska baština Srba u Jerusalimu, ukrštanja
Prof. dr Jelena Erdeljan: Sentandreja i srpsko nasleđe / Porodično sećanje
Bojan Kojičić: Slovačka evangelička crkva u Belom Blatu
Dr Nevena Debljović Ristić: Manastir Sopoćani – 750 godina postojanja
Dr Dubravka Đukanović: Sakralna baština Vojvodine 18. i 19. veka
Aleksandar Zograf: Baština Negotina u stripu
Aleksandra Rajić: Zgrada gimnazije, temelj obrazovanja
Đorđe Milovanović: Stara radnička kolonija u Kragujevcu
Jovo Simišić: Stari Bežanijski aerodrom i Milutin Milanković
Zlatko Uzelac: Barokna tvrđava Petrovaradin / Inženjer Matija von Kaiserfeld
Aleksandra Rajić: Intervju / Olivera Kandić, Sopoćani, životno delo konzervacije
Bojana Karavidić: Ljubav, arhitektura, baština i - ja
Rezime - Suburbium: Nepokretno nasleđe u Srbiji, ilustracija dva akvarela akademske slikarke Marte Kiš Buterer