Ilustrovana panoramska mapa Sremskih Karlovaca 3D na srpskom i engleskom jeziku. Ovo je jedan od načina promovisanja prostornih, kulturno istorijskih, graditeljskih i duhovnih vrednosti Sremskih Karlovaca kao baštine od nacionalnog značaja, a doprinosi popularizaciji i promociji kulturnog nasleđa. Publikacija je dizajnirana tako da bude po sadržaju i modernom grafičkom izgledu privlačna i mlađima. Autori su Aleksandar Stanojlović i Bojana Karavidić. Na mapi se nalazi deo iz knjige Vide Ognjenović "Otrovno mleko maslačka" koji upečatljivo opisuje Sremske Karlovce.