6. sastanak i radionica Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope „Kulturni predeo i implementacija Evropske konvencije o predelu na području jugoistočne Evrope - uloga NVO sektora“, 11 – 14. oktobra 2009. Organizatori su Suburbium iz Petrovaradina i Evropa Nostra Srbija iz Beograda. Projekat su podržali švedska fondacija Kulturna baština bez granica (CHwB), Sida, i Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine. Članice Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope usvojile su Apel za javnost. Izdata je PUBLIKACIJA o sastanku.