„Vojvodina mala Evropa“ (januar/april 2009) je projekat u okviru teme „Interkulturalni dijalog“ koju je pokrenuo Fond za razvoj neprofitnog sektora pokrajineVojvodine. Osvetljava prošlost kao aktivnu baštinu i ukazuje da stvaralaštvo, prevazilazi granice lokalne sredine. Poznavanje takve prošlosti je esencija za budućnost. Poruka je upućena pre svega mladima koji nedovoljno prepoznaju evropsko nasleđe koje postoji u Vojvodini.  Gudački kvartet Season iz Novog Sada održao je 20. aprila 2009. mini koncert na Štrandu. Eseje možete preuzeti OVDE.